Kontakt

Om du funderar på att bli präst i Stockholms katolska stift skall du i första hand vända dig till din själasörjare och församlingspräst. Ta därefter kontakt med prästseminariets rektor f. Tadeusz Bienasz.


Kontaktuppgifter

REKTOR

Fader Tadeusz Bienasz
070-217 77 17
Tadeusz.Bienasz@katolskakyrkan.se

SPIRITUAL

p. John McCormack CP
070-497 45 28
cormackcp@gmail.com

ADRESS

Sankt Sigfrids prästseminarium
Slottsgränd 6
753 09 Uppsala
Bankgiro 128-4777.