Kallelse

Alla människor är kallade att bygga Guds rike på jorden. Samtidigt kallar Jesus vissa människor till ett alldeles särskilt ansvar att förkunna det glada budskapet om Faderns kärlek till sin skapelse och att be för hela mänskligheten.

Prästkallelser är visserligen något alldeles speciellt, men man behöver inte vara annorlunda för att bli kallad. Ibland tror vi att en sådan kallelse kommer plötsligt – men ofta växer insikten om att Gud kallar en präst eller ordensliv fram i takt med att man blir alltmer medveten om sin innersta längtan och upptäcker små tecken som Gud ger på vägen.

När din bön blir personlig växer du i medvetenheten om Guds personliga kärlek till dig och hans inbjudan till att göra denna kärlek känd och ge den vidare till alla.

Att bli präst kan tyckas vara ett svårare livsval nu än tidigare. Människor har alltid sökt efter en mening med livet och hållbara svar. Genom att viga ditt liv till Gud kan han på ett särskilt sätt använda dig som ett redskap för att nå människor som söker honom. Kallelsen är en fantastisk gåva ifrån Gud.


Vad är en kallelse?

En prästkallelse präglar personens innersta identitet. Kallelsen är för det mesta någonting som växer fram; en process som så småningom, genom bön och reflexion, leder fram till ett beslut att ta emot prästvigning, prästerskapets Sakrament.

Andlig kallelse till prästerskapet är dock inte bara den egna personliga önskan att bli präst; kyrkan prövar också äktheten i en kallelse.


Vad säger Katolska Kyrkans Katekes om prästerskapet?

1562 ”Kristus, som Fadern har helgat och sänt till världen, har genom sina apostlar låtit deras efterträdare biskoparna få del i sin egen vigning och sändning. De har rättmätigt överlämnat sitt ämbete i varierande grad till dem som på olika sätt är underordnade dem i kyrkan.”[43] ”Det uppdrag de fått i sitt ämbete har överlämnats åt prästerna som tjänstgör i en underordnad vigningsgrad: prästerna tas upp i presbyterernas krets för att vara medarbetare åt biskoparnas krets när det gäller att utföra det apostoliska uppdrag som blivit dem anförtrott av Kristus.”[44]


Kallar Gud mig till präst?

När du nu här, där ingen ser eller lyssnar, läser dessa påståenden för dig själv, ber över dem, vad händer hos dig då?

  • En personlig relation med Jesus Kristus är viktigt för mig.
  • Folk har sagt till mig att jag skulle bli en bra präst.
  • Jag har gömt kallelse material under min säng och vid skrivbordet.
  • Att gå till mässan och tillbedjan är en mycket viktig del av mitt trosliv.
  • Tanken på att bli präst dyker upp om och om igen.
  • Jag är rädd för att berätta för mina vänner och/eller familj att jag har tänkt på prästadömet.
  • Jag känner mig kallad att ge mer av mig själv till andra.
  • Efter att ha hört läsningarna i mässan tänker jag på hur jag skulle predikat med de texterna.
  • Jag har en brinnande önskan att hjälpa människor att komma närmare Kristus och att veta djupna i tron.
  • Jag har en stark känsla av att det jag har planerat för framtiden inte är vad Gud har planerat för mig.

Om några av dessa uttalanden avspeglar hur du känner, om ditt hjärta slår till lite extra eller om du känner en större önskan att ta reda på om Gud kallar dig till präst och du vill tala med någon som kan hjälpa dig att komma till klarhet om detta är din väg så ta  gärna kontakt med oss om du vill ha mer information eller vill ha personlig vägledning.

Var inte rädd, Gud vill bara vad som är bäst för dig – och det vill även vi.


Bön om kallelser

Fader, sänd ut din Ande över kyrkan och sänd arbetare till din skörd.

Väck unga människors längtan efter att efterfölja din Son på ett närmare sätt.

Tala till deras hjärta och tänd i dem en eld, så att de finner sin största glädje i att leva till din ära.

Hjälp dem att hitta sin kallelse i kyrkan och utge sig i kärlek för sina bröder och systrar.

Ge dem ett beredvilligt hjärta, så att de vill tjäna din Son som präst, syster eller broder.

Hör ditt folk som ropar till dig dag och natt och ge din kyrka kallelser.

Genom Jesus Kristus, vår Herre.

+Anders Arborelius OCD


Kallelsereträtt i Uppsala

Vi arrangerar ibland kallelsereträtter på prästseminariet. Håll utkik här på hemsidan, på vår Facebook-sida, i Katolskt Magasin eller på stiftets hemsida där vi annonserar nästa gång det ges.