Katolska prästseminariet

Välkommen till Prästseminariet!

Vill du läsa mer om oss kan du besöka Stiftets hemsida www.katolskakyrkan.se

KONTAKT
Rektor tf
msgr Andres Bernar Borda

Tel: 08–20 64 20
Mobiltel: 070–464 03 36

E-post: andresbernarborda@gmail.com
andres.bernar@katolskakyrkan.se