Välkommen!

S:t Sigfrids prästseminarium är Stockholms katolska stifts utbildningsorgan för blivande präster i katolska kyrkan i Sverige. Prästseminariet är beläget i centrala Uppsala. På seminariet bor man tillsammans med andra som vill pröva sin kallelse under ledning av rektor och spiritual. Studier varvas med bön och gudstjänster och andra aktiviteter som främjar en kallelse.

Under hösten 2021 och våren 2022 är prästseminariets verksamhet vilande då alla prästkandidater för närvarande studerar i utlandet.