Formation

På seminariet bor man tillsammans med andra som vill pröva sin kallelse under ledning av rektor och spiritual. Studier varvas med bön och gudstjänster och andra aktiviteter som främjar en kallelse.

Hela utbildningen omfattar en tid av sex till sju år. Man läser kurser i filosofi och teologi på Newmaninstitutet, men tonvikten ligger på det andliga planet. Ett av åren är förlagt till Rom. Det sista året före vigningen är mer praktiskt orienterat med tonvikt på pastoral verksamhet.


Vad är ett prästseminarium?

Seminariet är mer än en ren utbildningsanstalt. De som blir antagna har för avsikt att bli präster och vill pröva sin kallelse. Tiden på prästseminariet är till för att skapa större klarhet för både kandidaten och för stiftets biskop. Seminariet försöker därför vara en andlig och mänsklig gemenskap som främjar en prästkallelse.

Den gemensamma studiemiljön, gudstjänstlivet och boendet under ledning av seminariets rektor och andlige ledare ska utgöra en god jordmån för en prästkallelses utveckling och mognad.

Daglig mässa, bön, meditation studier och reflexion utgör en viktig del av utbildningen, eftersom en präst är kallad att handla i Kristi ställe och måste försöka efterlikna honom.


En dag på seminariet

Dagarna på seminariet följer en rytm som gör det möjligt att kombinera det andliga livet och de akademiska studierna. Dagarna ramas in av tidebönerna som firas gemensamt i kapellet. Mässan firas dagligen i samband med Laudes.

Tiden på seminariet ägnas främst åt de studier som seminariet innebär. Kurserna läses på Newmaninstitutet som ligger i samma hus som seminariet. Dagarna kan ha ett skiftande innehåll beroende på vilka uppgifter du har på seminariet. De flesta måltiderna äter vi gemensamt och du har egen tid för studier, sport eller andra intressen. Dagarna avslutas tillsammans med Completorium i kapellet.

Eftersom prästseminariet ligger i Uppsala och studierna sker på Newmaninstitutet finns det många tillfällen att ta del av staden, kulturella evenemang och att möta andra studenter.


Några bilder på prästseminariet